Praktiske forhold

Nøgler

Når du flytter ind udleveres 1 stk. nøgle. Du kan købe en ekstranøgle for 50 kr. (beløbet
refunderes ikke). Pas godt på din(e) nøgle(r). Det koster 1.500 - 2.000 kr. at få udskiftet låsen.  

Husdyr

Der må ikke forefindes hund eller kat på kollegierne.

Dette betyder bl.a. at du ikke må have, passe, eller have gæster på besøg, der har hund eller kat med.

Forsikring

Cama har tegnet forsikring på bygningerne. Du opfordres til at tegne en indboforsikring.

Klage

Hvis du vil klage over en anden beboer, så skal det være skriftligt. Proceduren er at administrationen sender den skriftlige klage til beboerrepræsentanten, for at høre om klagen er berettiget, er den det vil der komme en advarsel til den beboer der klages over. I gentagelses-tilfælde, vil lejemålet blive ophævet.

Husleje

Huslejen reguleres med 3 måneders varsel til den 1. januar hvert år, efter det budget som beboerne godkendte året før. Huslejen er omkostningsbestemt. D.v.s. der kalkuleres ikke med overskud eller underskud.

Udsættelse af betalingen kan evt. tillades hvis du henvender dig i vores bogholderi inden huslejen er forfalden til betaling. Her kan du evt. få tilladelse til at dele huslejen over 2 gange. 1. gang ved den skyldige huslejes forfald, og 2. gang i den følgende måned.

Hvis huslejen ikke betales sendes 1. rykker. Betales rykkeren ikke senest 14 dage efter, sendes en ophævelse af dit lejemål. En ophævelse af lejemålet vil ikke blive trukket tilbage selvom du betaler.

Så har du problemer med at betale husleje i en måned, så husk at kontakte os inden beløbet er forfaldent til betaling.

Rengøringsplan

Alle kollegier har en rengøringsplan, som du skal deltage i. Tal med beboerrepræsentanten om det.

Rengøringen er en del af huslejen. Hvis du ikke gør rent, når det er din tur, vil der blive rekvireret et rengøringsfirma, som så kommer og gør rent på din regning. - se din kontrakt.

Fremleje

Det er tilladt at fremleje. Dette kan måske være aktuelt i tilfælde af at du skal ud at sejle i en periode af din uddannelse. Det er en betingelse for fremleje, at du kommer tilbage og bor i lejemålet.

Det er dig, der har ansvaret for lejemålet, selv om du har fremlejet det. Dette gælder også husleje-indbetalingen. Kom op på kontoret og hør om de nærmere regler for fremleje.

Fællesrum

Næsten alle kollegier har et fællesrum med tv.

Vicevært

Viceværten kan træffes inden for normal arbejdstid. Beboerne har besluttet ikke at have døgnvagt på viceværter.

Affald

Alle kollegier har et affaldsrum med affaldssortering. Husk at sortere dit affald.

Beboerreglement

Et beboerreglement, som du har skrevet under på, at du agter at overholde. Nogle kollegier har også en husorden. Spørg beboerrepræsentanten om dette. Er der modstridende forhold i disse reglementer, er det Beboerreglementet der er gældende.

Alle lejligheder har:

Gardiner, køleskab, kogeplader, loftlampe(r), klædeskab, internet og kabel-tv.

Beboerrepræsentant

Alle kollegier har en beboerrepræsentant. Se på e-opslagstavlen hvem det er. Beboerrepræsentanten kan fortælle dig om forhold, der ikke står på denne hjemmeside.

Historie

CAMA-Kollegierne blev stiftet i 1975, hvor initiativtagerne købte et hus der hedder "CAMA" og indrettede 19 værelser i det. Ordet "CAMA" er en forkortelse for CArl og MAgda, som tidligere har ejet huset. I dag består Cama-Kollegierne af 13 kollegier med tilsammen 399 lejemål.

Har du spørgsmål eller problemer, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. Det er vores ønske, at du får en god tid hos os, men husk at CAMA kun kan danne rammerne for et godt sted at bo, og at det er dig, der skal udfylde disse rammer.