Driftsbesked

Vores hjemmeside er lukket – en ny er på trapperne. Læs mere her.

 
 

Husleje og fremleje

Husleje

Huslejen reguleres med 3 måneders varsel til den 1. januar hvert år, efter det budget som beboerne godkendte året før. Huslejen er omkostningsbestemt. D.v.s. der kalkuleres ikke med overskud eller underskud.

Udsættelse af betalingen kan evt. tillades hvis du henvender dig i vores bogholderi inden huslejen er forfalden til betaling. Her kan du evt. få tilladelse til at dele huslejen over 2 gange. 1. gang ved den skyldige huslejes forfald, og 2. gang i den følgende måned.

Hvis huslejen ikke betales sendes 1. rykker. Betales rykkeren ikke senest 14 dage efter, sendes en ophævelse af dit lejemål. En ophævelse af lejemålet vil ikke blive trukket tilbage selvom du betaler.

Så har du problemer med at betale husleje i en måned, så husk at kontakte os inden beløbet er forfaldent til betaling.

Fremleje

Det er tilladt at fremleje. Dette kan måske være aktuelt i tilfælde af at du skal ud at sejle i en periode af din uddannelse. Det er en betingelse for fremleje, at du kommer tilbage og bor i lejemålet.

Det er dig, der har ansvaret for lejemålet, selv om du har fremlejet det. Dette gælder også husleje-indbetalingen.