Opsigelsesvarsel, Syn, Penge

Opsigelsesvarsel

Når du er færdig med, eller afbryder, din uddannelse skal du fraflytte din bolig. Dette gøres ved at du skriftligt meddeler Administrationen det. Opsigelsesvarslet er 3 måneder til den 1. eller 15. i en måned.

Husk!! Du skal være ude af lejemålet 14 dage før lejemålets ophør. Ønsker du f.eks. at opsige lejemålet til den 1. august, skal du være ude den 18. juli. Ønsker du at opsige lejemålet til den 15. august, skal du være ude den 1. august. Øvrige regler i forbindelse med din fraflytning: Se det materiale du får af os i forbindelse med fraflytningen. Se ligeledes vedligeholdelsesreglementet og din lejekontrakt, eller spørg os. Ønsker du at blive boende et stykke tid efter du er færdig med din uddannelse, så tal med Administrationen om det.

Syn incl. penge retur.

Når du har opsagt din lejlighed, og er fraflyttet, skal din lejlighed synes. Vi sender en meddelelse til dig angående synet. Vi anbefaler at du er tilstede ved synet, men det er ingen betingelse.

Hvordan du skal forholde dig i forbindelse med synet, kan du se i vedligeholdelsesreglementet, og de papirer vi sender til dig. Vi anbefaler dig at du, som det mindste, gør grundigt rent i hele lejligheden. 

Om du selv vil male eller ej, er noget du skal tage stilling til, men du skal være sikker på, at du kan gøre det, så det ser professionelt ud, ellers risikerer du at arbejdet bliver kasseret, og vi lader en professionel maler male lejligheden, og så er dit arbejde og dine penge spildt.

Husk! Det er din afgørelse. Husk ligeledes, at hvis du selv vil ordne lejligheden, så skal det være inden syn.

For hver måned du bor hos os, får du 1 % i rabat på malerarbejdet (hvis det ikke er misligholdelse)

Har du f.eks. boet hos os i 3 år (36 mdr.) så får du 36 % rabat, når det er Cama der står for istandsættelsen.

Du får en opgørelse over evt. udgifter ved fraflytningen, samt forhåbentligt penge retur, ca. 14 dage efter din lejlighed blev synet. Det er derfor vigtigt, at du ved fraflytningen meddeler os, hvor du flytter hen.