Huslejeniveau

Huslejeniveau

Cama-Kollegiernes huslejeniveau 

Cama-Kollegierne består af 13 kollegier, som er samlet i én afdeling. Der er ens husleje for lejligheder af samme størrelse (udregnet fra BBR-registret) på 11 af kollegierne. De sidste 2 kollegier er lidt billigere p.g.a. beliggenheden i udkanten af byen.
Er det dyrt eller billigt at bo på Cama-Kollegierne ?. Det er naturligvis en personlig vurdering, som kan diskuteres i det uendelige. Vi, hos Cama, mener at det er relativt billigt at bo hos os, men her har du nogle fakta om vores huslejer, så kan du selv danne dig et indtryk.

Skrevet år 2009.

1.
En bolig på 25 m2 BBR koster i gennemsnit 2.677 kr. incl. "alt" i år 2009. D.v.s. incl. varme, el, renovation, "rabat" på fraflytningsopgørelsen (1 % af normalistandsættelsen, pr. måned du har boet her), vand- og kloakafgifter, Internet, Kabel-TV (TDC fuldpakke med ca.40 Tv-programmer og en masse radioprogrammer) og kollegianerforeningskontingent (kontingentet går til fælles bedste på kollegierne, efter beboernes eget valg, f.eks. en fest). Alle disse forbrugsafgifter udgør 49 % af huslejen på 2.677 kr. Det vil sige at den rene (nøgne) husleje er 1.359 kr. Er det dyrt?
BBR eller Bygnings- og BoligRegistreringen er den officielle registrering, som alle boliger i Danmark er omfattet af. Registreringen omfatter bl.a. boligers størrelse. Registreringen varetages af kommunerne. Ovennævnte regnestykke svarer til, at du ser en privat lejlighed annonceret i avisen, hvor der står: "Lejlighed på 25 m2 med eget køkken og bad, udlejes for 1.359 kr. pr. måned plus forbrugsafgifter." Boligerne opfylder kravene til boligsikring, hvilket gør boligen endnu billigere.
2.
Landsbyggefonden, som bl.a. tager sig af analyser for almene boliger, som Cama er, har i efteråret 2009 udarbejdet en huslejestatistik for 2007 over ungdomsboliger i hele Danmark. Statistikken tager udgangspunkt i, hvad en ungdomsbolig koster pr. m2 pr. år. 
Heraf fremgår det at.:
Den gennemsnitlige husleje i hele Danmark var på: 884 kr. pr. m2 pr. år
I Region Syddanmark var den gennemsnitlige husleje på: 823 kr. pr. m2 pr. år
Hos Cama-Kollegierne var den gennemsnitlige husleje på: 818 kr. pr. m2 pr. år

Cama-Kollegiernes gennemsnitlige husleje på 818 kr. pr. m2 er incl. udgifterne til renovation, "rabat" på fraflytningsopgørelser samt vand- og kloakafgifter. Vi mener derfor at der er belæg for det, når vi siger, at det ikke er dyrt at bo hos os. Landsbyggefondens analyse viser også tydeligt at vi ligger under gennemsnittet. Samtidig mener vi også, at der hvor Cama ligger over gennemsnittet, er når det gælder kvaliteten af vores boliger. Denne påstand vil vi håbe, at du kommer og vurderer, når du flytter ind hos os. 
Men hos Cama hviler vi ikke på laurbærrene, idet vi i øjeblikket (år 2013) søger Stat og  Kommune om tilladelse til at nedlægge nogle af vores små boliger, for så at bygge nye og tidssvarende boliger i en størrelse, som beboerne kræver i dag.

Ligeledes søger Cama-Kollegierne Stat og Kommune om tilladelse til at renovere 2 af vores kollegier for tilsammen 35.mill. kr., således at Cama kan holde den standard som beboerne ønsker.

I 2008 og 2009 steg huslejerne med henholdsvis 1,0 og 1,1 %. I 2010 og 2011 steg huslejen med 1,0 %. Dog måtte vi primo 2011 sætte alle huslejerne op med 100 kr. pr. lejemål, idet Svendborg Kommune pludselig forlangte at kollegierne skulle betale ejendomsskat, efter at have haft fritagelse for dette siden 1975. I 2012 og 2013 og 2014 er der ingen huslejestigning.
Jeg er derfor overbevist om, at nårLandsbyggefonden kommer med en ny statistik, så vil Cama-Kollegierne være endnu billigere i forhold til resten af landet.

 

Skrevet år 2016.

Landsbyggefonden, som laver ovenstående analyser angående huslejeniveauer, har i år 2014, lavet nye beregninger for huslejeniveauet i region Syddanmark, som Cama-Kollegierne i Svendborg hører under.

Desværre har de ændret udregningerne på en sådan måde, at det er svært at sammenligne de nye huslejeberegninger, med ovenstående, men følgende kan konstateres:

Alle almene boliger (Cama er en almen boligorganisation) er i perioden 2009 til 2013 steget med 11,5 %. Eller gennemsnitlig 2,8 % om året. I den samme periode er Cama-Kollegierne steget med 3,1 %. Eller gennemsnitlig 0,8 % om året. Dog måtte Cama i 2011 sætte alle huslejer op med 100 kr. om måneden, da Svendborg kommune pludselig bestemte, at kollegierne i Svendborg skulle betale ejendomsskat, hvilket kollegierne aldrig havde gjort før. Slutteligt skal det bemærkes at der ikke er huslejestigninger hos Cama-Kollegierne i 2013, 2014, 2015, 2016 eller 2017.

Der er derfor belæg for, når jeg til slut i 2009 skrev, at når Landsbyggefonden kommer med en ny statistik, så vil Cama-Kollegierne være endnu billigere i forhold til resten af landet.

 

Mvh. Forretningsfører H.U. Skov. Administrationen.